portrettbilde, forfatter

Mina Bergerøy Ryssdal

Analytiker
mina.ryssdal@thema.no
+47 415 89 959

Mina begynte som analytiker i THEMA i august 2019. Hun er utdannet sivilingeniør i energi og miljø fra NTNU, med fordypning innen kraftsystemer. I masteroppgaven undersøkte hun potensialet for blokkjedeteknologi som et verktøy i fremtidens kraftsystem med Smart Grid Architecture Model som rammeverk. Arbeidet hadde fokus på integrering av elbiler i kraftsystemet, hvor et informasjonssystem basert på blokkjeder ble utviklet for elbillading med forbrukerfleksibilitet. I løpet av studietiden har hun gjennom to sommerjobber i Hafslund Nett fått kjennskap til nettdrift, blant annet gjennom arbeid med feilanalyse, sensorteknologi og effekttariffer.