portrettbilde, forfatter

Malin Wikum

Konsulent
malin.wikum@thema.no
+47 988 07 875

Malin begynte i THEMA som analytiker i august 2017. Hun er nyutdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Her har hun spesialisert seg innen offentlig virkemiddelbruk relatert til miljø- og ressursøkonomi samt bedriftsstrategi, markedsmakt og finans. Malin skrev en empirisk masteroppgave hvor hun målte effekten støtte fra Innovasjon Norge har på bedrifter. Malin har også studert utviklingsstudier hvor hun fikk innsikt i ulike samfunnsfag.