portrettbilde, forfatter

Kjersti Simonsen

Samarbeidspartner
kjersti.simonsen@spor.as
+47 901 89 620

Kjersti Simonsen har bakgrunn fra psykologi, fysioterapi og forretningsutvikling, og hun har omfattende erfaring fra ulike organisasjoner i ulike bransjer. Hun har en helhetlig tilnærming til individuell og team coaching, og til organisasjonsutvikling. Hun inkluderer forståelse for organisasjonsmessig kontekst i arbeidet med enkeltmennesker og har en omfattende forståelse for endringsmekasnismer, både på individuelt og organisasjonelt nivå.

Kjersti har 13 års erfaring fra konsulentbransjen gjennom eget selskap, som partner i Considium Consuling Group, og i samarbeid med blant andre Econ Poyry og Innovation. Hun har vært engasjert som avdelingsdirektør i Statnett (management for hire) med ansvar for strategiprosess, organisasjonsutvikling og kvalitet. Hun har tidligere arbeidet 12 år i Esso (ExxonMobil) i Norge, USA, Belgia og Sveits i ulike posisjoner, og har 7 års erfaring fra norsk helsevesen som fysioterapeut og prosjektleder.

Kjersti har arbeidet i en rekke ulike posisjoner, og har som konsulent først og fremst fokusert på organisasjoners utvikling knyttet til forretningsutvikling og strategi. Hun har i disse årene arbeidet med prosessuell og ledelsesmessig rådgivning for selskapsledelse innen en rekke bransjer. Arbeidet har i stor grad vært knyttet til diagnostisering av endringsbehov og facilitering av endringsprosesser. Kjersti har i hovedsak arbeidet med prosjekter i større organisasjoner, i privat og offentlig sektor. Kjersti er utdannet fysioterapeut, har en MBA fra Storbritannia og videreutdannelse innen coaching og organisasjonsutvikling. Hun er for tiden bosatt i London og er regelmessig i Norge.