Strategi og forretningsutvikling

Strategi- og forretningsutvikling, operasjonell forbedring, transaksjonsstøtte

Les mer >>

Regulering og markedsdesign

Virkemidler, nettregulering, markedsdesign

Les mer >>

Marked

Prisprognoser, modellering, scenarioanalyser

Les mer >>

Siste nytt:

Prisområder

Flaskehalser, prisområder og kostnader for spesialregulering i Tyskland »

I en ny rapport “Redispatch and Countertrade Costs – The Impact of German Bidding Zones”, analyserer vi flaskehalsene i det tyske transmisjonsnettet og diskuterer hvordan disse kan håndteres på en effektiv måte.

THEMA 10 år

THEMA feirer 10-årsjubileum »

Siden starten i 2010 har THEMA etablert seg som et ledende kompetansemiljø på rådgivning og analyser for omstillingen av energimarkedet. I 2019 gjorde vi prosjekter for over 150 norske, nordiske og europeiske kunder. Og vi gleder oss til fortsettelsen!

CO2-kompensasjon

CO2-kompensasjon til industrien motvirker trolig karbonlekkasje »

Kvoteprisen på CO2-utslipp øker kraftprisen for kraftintensiv industri. CO2-kompensasjon skal motvirke at det fører til karbonlekkasje fra Europa. Vår analyse for KLD finner det sannsynlig at ordningen har motvirket karbonlekkasje fra norsk industri.

Havvind

Frokostmøte 17. mars i Oslo: Vindkraft til havs i Østersjøen »

I samarbeid med Norsk-Tysk Handelskammer drøfter THEMA muligheter og utfordringer for utvikling av vindkraft til havs i Østersjøen. I tillegg presenterer vi innsikt fra en fersk analyse av utsiktene for det polske kraftmarkedet.

German-Norwegian Energy Dialogue 2020 »

In cooperation with the German-Norwegian Chamber of Commerce and Selmer, THEMA invites you to the German-Norwegian Energy Dialogue.