portrettbilde, forfatter

Roger Grøndahl

Seniorkonsulent
roger.grondahl@thema.no
+47 926 89 347

Roger har vært i THEMA siden 2012, og jobber dyptgående innen flere av selskapets og kraftbransjens fokusområder. Han har blant annet jobbet mye med analyse og modelling av nordisk kraft, der THEMA både lisensierer ut modellrammeverk og selger egne analyser til bransjen. Han har gjennomført flere verdivurderinger i forbindelse med fusjoner, salg og oppkjøp, av både kraft-, nett, sluttbruker-, fjernvarme og fibervirksomhet, samt jobbet en god del med både skattespørsmål og etterspørselssiden i det nordiske kraftmarkedet. Utover det prosjektspesifikke er Roger ansvarlig for THEMAs analyser av inntektsrammereguleringen av norske nettselskaper, elsertifikatmarkedet for ny fornybar kraftproduksjon, samt en nøkkelperson i teamet som arbeider med kraftmarkedsanalyse og utvikling av The-MA modellen.

Roger er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, der han opparbeidet faglige kvalifikasjoner innen elektrisk energiteknikk, kraftmarkeder og optimeringsmetoder. I studietiden hadde Roger sommer- og deltidsjobber for NTNU, Elkem, DNB Markets og Rystad Energy.