portrettbilde, forfatter

Arndt von Schemde

Partner og daglig leder, PhD
arndt.schemde@thema.no
+47 982 63 986

Arndt von Schemde har deltatt i og ledet en rekke prosjekter hvor modellanalyser har stått sentralt, og har bidratt med økonomiske analyser, matematisk modellering, og programmering i GAMS. I THEMA har Arndt jobbet spesielt med utviklingen av The-MA modellen, en nordeuropeisk kraftmarkedsmodell. Arndt har flere års erfaring fra det nordiske kraftmarkedet i ECON/Econ Pöyry og lang erfaring med matematisk og økonomisk modellering, og var blant annet ansvarlig for utviklingen av Econ Pöyrys nordeuropeiske kraftmarkedsmodell BID. Arndts spesialområder er markedsanalyse og markedsmodellering.

Arndt har doktorgrad i matematikk fra London School of Economics and Political Science og mastergrad i økonomi fra samme sted, samt universitetsgrader i matematikk og økonomi fra Universitetet i Konstanz.

THEMA deltar på Energiforum i Berlin 12.oktober »

Valget i Tyskland har konsekvenser for kraftmarkedet. På det 21. tysk-norske energiforum i Berlin vil THEMA presentere en analyse av dette.

Workshop om kraftmarkedsmodellering og -analyse »

THEMA arrangerer i samarbeid med Montel en workshop om kraftmarkedsmodellering og -analyse i Køln den 11. oktober 2017.

THEMA utvider teamet med en internasjonal kraftmarkedsekspert »

Vi er svært glade for å ønske Julian Hentschel velkommen til THEMA. Julian kommer fra Frontier Economics i London og har tidligere jobbet i det britiske energi- og klimadepartementet. Julian er samfunnsøkonom og spesialist på markedsdesign.

Frokostmøte om valget i Tyskland »

I samarbeid med AHK inviterer THEMA Consulting Group til frokostmøte om valget i Tyskland, fremtidig energipolitikk og markedskonsekvenser i Tyskland, Norden og Norge.

Høyspentmaster på gul åker

Jamaica og tysk energipolitikk »

Parlamentsvalget i Tyskland finner sted den 24. september 2017. Partiprogrammene er vage. Noen ideer i partiprogrammene kan likevel medføre betydelige konsekvenser for det tyske kraftmarkedet, som også får betydning for Norden og andre naboland.

Den 7. norsk-tyske energikonferansen: "Energy Markets under Pressure: Facing the Changeover" »

25. april inviterer Norsk-Tysk Handelskammer i samarbeid med THEMA til den sjuende norsk-tyske energikonferansen.

THEMA ønsker tysk krafmarkedsekspert velkommen som ny samarbeidspartner »

Dr. Konstantin Lenz styrker vår kompetanse på det tyske og europeiske kraftmarkedet ytterligere.

Meet us at E-world, February 7-9 »

Please stop by for a market update, a chat about our price forecasts and market models, or to discuss how we can assist you in making the right choices and investment decisions.

Reduserer elektrifisering av Johan Castberg CO2-utslippene, og er det et effektivt klimatiltak? »

Elektrifisering av sokkelen er hyppig diskutert som et tiltak for å redusere CO2-utslippene i Norge. På bakgrunn av dette har THEMA analysert hvilke effekter elektrifisering av Johan Castberg vil ha på CO2-utslippene i Norge og internasjonalt, og hvilket nivå på tiltakskostnadene som vil gjøre elektrifisering samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Ikke skyld på været! Hvorfor kraftprisene er så lave »

I en debatt rundt kraftprisutviklingen får den raske veksten i vind og solkraft skylden for de lave kraftprisene i spotmarkedet. Faktum er at fornybarinvesteringene har bidratt til prisnedgangen, men den klart viktigste årsaken til de lave kraftprisene både på kontinentet og i Norden er lave brensels- og karbonpriser.