Strategi

Strategi- og forretningsutvikling, operasjonell forbedring, transaksjonsstøtte

Les mer >>

Regulering

Virkemidler, nettregulering, markedsdesign

Les mer >>

Marked

Prisprognoser, modellering, scenarioanalyser

Les mer >>

Siste nytt:

THEMA bidrar på Energi Norges verksted om elektrifisering av transport »

Seminaret har som mål å øke forståelsen av hva som kreves for å elektrifisere busser og ferger og hvordan elektrifisering kan skje til en lavest mulig kostnad for samfunnet. Seminaret er et samarbeid mellom Energi Norge, NHO Transport og NHO Sjøfart.

Kurs i verdiskapende styrearbeid for kraftnæringen »

Espen Fossum fra THEMA Consulting Group og Bjarne Aamodt fra iStyrelsen er foredragsholdere på Energi Norges sitt kurs i verdiskapende styrearbeid for kraftnæringen 31.august – 1.september 2017.

THEMAs hjemmeside nå også på tysk »

Siden vi har et økende antall kunder i Tyskland, Sveits og Østerrike, har vi opprettet en tysk versjon av hjemmesiden vår.

THEMA@Europower: Elsertifikatprisene kan gå mot null »

Fra Europower 1.juni 2017: Elsertifikatprisene kan gå mot null allerede mot slutten av 2020-tallet hvis det ikke lages en god stoppregel for markedet, advarer Marius Holm Rennesund i Thema Consulting, som mener en ordning må på plass så fort som mulig.

Høyspentmaster på gul åker

THEMA@Montel: Mange elsertinvestorer vet ikke hva de har kjøpt »

Fra Montel 1.juni 2017: Det er flere utenlandske investorer som ikke forstår risikoen i elsertmarkedet, sier Thema-anaytiker Marius Holm Rennesund, som advarer om at en dårlig designet stoppregel på svensk side kan gi nullpriser utover 2020-tallet.