Strategi

Strategi- og forretningsutvikling, operasjonell forbedring, transaksjonsstøtte

Les mer >>

Regulering

Virkemidler, nettregulering, markedsdesign

Les mer >>

Marked

Prisprognoser, modellering, scenarioanalyser

Les mer >>

Siste nytt:

Økt konkurranse, men fortsatt vekst i gassmarkedene globalt »

Det globale gassmarkedet vokser, og konkurransen øker med utbygging av LNG-kapasitet. I Europa forventes en flat utvikling i etterspørselen, men EUs importbehov øker det neste 10-året. På lengre sikt er usikkerheten knyttet til klimapolitikk og teknologisk utvikling.

Lokale fleksibilitetsmarkeder klare for å testes i praksis »

Enovas nye storskala demokonkurranse gir muligheter for nettselskaper og andre aktører til å teste ut løsninger for å utnytte lokal fleksibilitet. Men hvordan bør en pilot utformes for å bli vellykket? Det har THEMA utredet for Enova.

Aktiv eierstyring nødvendig for å møte utfordringene i kraftbransjen »

Norske kommuner og fylkeskommuner har store eierinteresser i norsk kraftbransje. Bransjen har store muligheter for verdiskaping, men uten en aktiv eierstyring og en klar eierstrategi for å møte de framtidige utfordringene, er faren for forvitring overhengende. 

THEMA Workshop om kraftmarkedsmodellering i Amsterdam »

Vårt modellerings-team åpner 6th Electricity Price Forecasting & Market Coupling conference i Amsterdam den 24. januar med en workshop om kraftmarkedsmodellering og prisprognoser, vindvektede priser og prosumers.

Møt THEMA på E-world og få personlig oppdatering på markedsutviklingen! »

THEMA er tilstede på E-world i Düsseldorf 6.-8. februar. Du finner oss på en delt stand med Montel (Hall 3/Stand 3-124). Book et møte med oss nå eller besøk oss når det passer deg for diskutere markedsutviklingen og våre anlyser og modeller. Vi gleder oss til å se deg!