Strategi

Strategi- og forretningsutvikling, operasjonell forbedring, transaksjonsstøtte

Les mer >>

Regulering

Virkemidler, nettregulering, markedsdesign

Les mer >>

Marked

Prisprognoser, modellering, scenarioanalyser

Les mer >>

Siste nytt:

THEMA bidrar på Energi Norges verksted om elektrifisering av transport »

Seminaret har som mål å øke forståelsen av hva som kreves for å elektrifisere busser og ferger og hvordan elektrifisering kan skje til en lavest mulig kostnad for samfunnet. Seminaret den 24.august 2017 er et samarbeid mellom Energi Norge, NHO Transport og NHO Sjøfart.

Kurs i verdiskapende styrearbeid for kraftnæringen »

Espen Fossum fra THEMA Consulting Group og Bjarne Aamodt fra iStyrelsen er foredragsholdere på Energi Norges sitt kurs i verdiskapende styrearbeid for kraftnæringen 31.august – 1.september 2017.

Workshop om kraftmarkedsmodellering og -analyse »

THEMA arrangerer i samarbeid med Montel en workshop om kraftmarkedsmodellering og -analyse i Køln den 11. oktober 2017.

THEMAs hjemmeside nå også på tysk »

Siden vi har et økende antall kunder i Tyskland, Sveits og Østerrike, har vi opprettet en tysk versjon av hjemmesiden vår.

THEMA@Europower: Elsertifikatprisene kan gå mot null »

Fra Europower 1.juni 2017: Elsertifikatprisene kan gå mot null allerede mot slutten av 2020-tallet hvis det ikke lages en god stoppregel for markedet, advarer Marius Holm Rennesund i Thema Consulting, som mener en ordning må på plass så fort som mulig.